Saltåskolan

Läs mer...

Nyheter från skolan (juni)

Nu håller vi som bäst på och avslutar läsåret 2015/2016. Det har varit ett intensivt men roligt läsår. I år är det de sista eleverna från ” den gamla gymnasiesärskolans specialutformade program och individuella programmet/yrkesträning” […]

Läs mer...

Operafeber!

I skolan råder det operafeber! Det är det full aktivitet med förberedelserna inför sommarens avslutningsspel ” Fantomen på Operan”. Det övas sånger och repliker, sys kläder… Och eleverna har hjälp till att tillverka en vacker […]

Läs mer...
Läs mer...
Läs mer...

Nyhetsbrev från skolan (mars)

Vi fortsätter att berätta om våra elevers praktikplatser. Den här månaden är det Izabells och Sozdars tur. Först Izabell, som går det sista året på gamla gymnasiesärskolans specialutformade program. Hon har gjort arbetsplatsutbildning på ”Kreativa verkstan” […]

Läs mer...

Föräldraföreningen ILG

ILG (individuell Liv i Gemenskap) är en föräldraförening som bildades 1993 i samband med införandet av LSS-lagen 1994. Föreningen har som mål att följa tillämpningen av LSS-lagen och SoL vad avser: Förutsättningar för de läkepedagogiska och […]

Läs mer...

Praktik på bilverkstad

I förra nyhetsbrevet berättade vi om det arbete som våra elever på Fastighet-, anläggning- och byggnationsprogrammet utfört för Järna Sportklubb. Nu är det inte bara dessa elever som är ute och arbetar. Alla våra elever gör någon […]

Läs mer...

Avancerat arbete för skolans elever

För något år sedan berättade vi om att skoleleverna från Fastighet, anläggning- och byggnationsprogrammet, under ledning av läraren Marcus, höll på att renovera Järna Sportklubbs lokaler. Höstens stora projekt, i samarbete med JSK, Södertälje kommun […]

Läs mer...
Läs mer...