Trygghet, glädje och kreativitet

I mer än 75 år har vi följt människor med psykiska funktionsnedsättningar på resan mot självständighet och självkänsla. Hos oss samverkar gymnasiesärskolan, LSS-boendet och den dagliga verksamheten – alla med förankring i den antroposofiska människokunskapen.

Vi utgår alltid från individens behov, med glädje och trygghet som ledord.

Välkommen till oss!

  • Skolmiljö