Trygghet, glädje och kreativitet

Saltå By är en idéburen och icke vinstdrivande verksamhet som i mer än 75 år har följt människor med psykiska funktionsnedsättningar på resan mot självständighet och självkänsla. Hos oss samverkar gymnasiesärskola, LSS-boende och daglig verksamhet – alla med förankring i den antroposofiska människokunskapen.

Vi utgår alltid från individens potential och utvecklingsmöjlighet, med glädje och trygghet som ledord.

Välkommen till oss!


Info om covid-19

Uppdatering 2020-08-21

Nu har höstterminen 2020 dragit igång med full fart och ett strålande sommarväder. Till Saltå By välkomnar vi många nya elever och medarbetare. Denna höst är det extra viktigt att alla som vistas på Saltå By känner till våra förebyggande riktlinjer och rutiner gällande covid-19. Vi har sedan i våras inga nya insjuknade på våra boenden och inga större utbrott bland våra medarbetare. En stor grupp har varit sjuka innan sommaren och utvecklat antikroppar och vi uppmanar alla att testa sig via 1177.

Saltå By följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt uppdragsgivares uppmaningar för att minska smittspridning, och har därför följande riktlinjer. OBS – även den som haft covid-19 eller har antikroppar ska följa dessa.

Alla som normalt vistas på Saltå By ska stanna hemma vid symptom på luftvägsinfektion (tex hosta, snuva, halsont, huvudvärk), även lindriga sådana, och vara hemma två dagar efter att symptomen försvunnit.

I övrigt gäller följande.

  • Aktiviteter som innebär folksamlingar ska strikt undvikas på och utanför Saltå By
  • Noggrann handhygien genom handtvätt, handsprit finns i alla utrymmen
  • Vi handhälsar eller kramas inte utan får hitta andra sätt att hälsa
  • Nysa/hosta i armvecket
  • Den som uppvisar symptom under dagen uppmanas åka/gå hem
  • Utomstående besök på Saltå By ska undvikas, i enskilda fall godkännas av enhetschef
  • Även när du är ledig eller hemma, var försiktig och begränsa dina sociala kontakter
  • För boenden och matsal finns separata rutiner

Saltå Bys ledning informerar sig löpande om nya riktlinjer och uppdaterar här vid behov. För mer information hänvisar vi till: www.folkhalsomyndigheten.se

 


Blomma som rör sig

Våra kärnvärden

Vi är en del av organisationen Värna och tillsammans med dem har vi utarbetat gemensamma kärnvärden.


Läsårstider 2020/2021

Nu finns läsårstider för läsåret 2020/2021 under dokument. Läs mer
Kontakt
  • Skolmiljö