Här växer jag

Trygghet, glädje och kreativitet

Saltå By är en idéburen och icke vinstdrivande verksamhet som i mer än 75 år har följt människor med psykiska funktionsnedsättningar på resan mot självständighet och självkänsla. Hos oss samverkar gymnasiesärskola, LSS-boende och daglig verksamhet – alla med förankring i den antroposofiska människokunskapen.

Vi utgår alltid från individens potential och utvecklingsmöjlighet, med glädje och trygghet som ledord.

Välkommen till oss!


Info om covid-19

Under denna länk samlar och uppdaterar vi kontinuerligt kring covid-19.

 


Blomma som rör sig

Våra kärnvärden

Vi är en del av organisationen Värna och tillsammans med dem har vi utarbetat gemensamma kärnvärden.


Läsårstider 2020/2021 och 2021-2022

Nu finns läsårstider för läsåret 2020/2021 och 2021-2022 under dokument. Läs mer
Kontakt
  • Skolmiljö