Individuella programmet

Individuella programmet

Det individuella programmet vänder sig till de elever som behöver en utbildning utifrån sina egna förutsättningar. Eleven har möjlighet att läsa nationella kurser utöver de ämnesområden som ingår i det individuella programmet. 

Den harmoniska miljön på Saltåskolan är väl anpassad efter elevernas behov av stöd och trygghet. 


Intresseanmälan Jag vill veta mer

För att gå i gymnasiet hos oss behöver du göra en ansökan. Ansökan sker på olika sätt beroende på var du bor. Hör med din Studie-och yrkesvägledare i din skola eller fråga din kommun.

I Stockholmsområdet sker antagning via Indra. Ansökningsperioden i systemet är öppen mitten av januari – mitten av februari, samt för omval mitten av april till mitten av maj.
Ansök nu via Indra

Kontakt

Fakta

  • Eurytmi
  • Anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) med Individuella programmet
  • Teori
  • Musiklektion vid Saltåskolan, en anpassad gymnasieskola, och det individuella programmet.
  • Konstnärsmaterial