Individuella programmet

Individuella programmet

Det individuella programmet vänder sig till de elever som behöver utbildning och undervisning i en individuellt anpassad miljö. Under läsåret 22/23 stärker vi vår kunskap om vårt kompensatoriska uppdrag för att kunna erbjuda varje individ utvecklingsmöjligheter under sin gymnasietid. Om eleven tidigare misslyckats är det här hen får en ny chans.

Eleven har möjlighet att läsa nationella kurser utöver de ämnesområden som ingår i det individuella programmet.

Den harmoniska miljön på Saltåskolan är väl anpassad efter elevernas behov av stöd och trygghet.


Intresseanmälan – Jag vill veta mer

För att gå i gymnasiet hos oss behöver du göra en ansökan. Ansökan sker på olika sätt beroende på var du bor. Hör med din Studie-och yrkesvägledare i din skola eller fråga din kommun.

Ansök nu via Indra

I Stockholmsområdet sker antagning via Indra. Ansökningsperioden i systemet är öppen mitten av januari – mitten av februari, samt för omval mitten av april till mitten av maj.

Kontakt

Fakta

  • Eurytmi
  • Anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) med Individuella programmet
  • Teori
  • Musiklektion vid Saltåskolan, en anpassad gymnasieskola, och det individuella programmet.
  • Konstnärsmaterial