LSS ungdomsboende

LSS ungdomsboende

Delaktighet på vägen till självständighet.

Saltå Bys ungdomsboende har 27 platser, fördelade på sex olika boenden. Alla hus finns inom området, med gångavstånd till skola, matsal och aktiviteter. Tillsammans med skolan erbjuder vi individuellt stöd och en trygg miljö. Det gör det möjligt för ungdomarna att utvecklas och ta ansvar för sin egen framtid. 

Det viktigaste för oss är att ungdomarna är delaktiga i sin vardag – från de större till de mindre besluten. Alla får göra sin röst hörd och delta i planering och utförandet av vardagssysslor. För en meningsfull och rolig fritid erbjuder vi många olika aktiviteter – alla anpassade efter förutsättningar och intresse.

Kontakt

Fakta

  • LSS-boende kombinerat med särskolegymnasium
  • 27 platser
  • 6 olika boenden
  • Upptagningsområde: hela landet
  • Naturnära och lugn miljö
  • LSS Ungdomsboende
  • LSS Ungdomsboende i Järna, Södertälje, Stockholm