• Skolmiljö som visar ett skrivbord med elevens studiematerial på gymnasiesärskola. Bok med texten "Kulturhistoria".