Lämna synpunkter

Ställ gärna en fråga, lämna ett förslag, ge beröm eller kom med andra synpunkter. Klagomål lämnas via separat formulär: Lämna klagomål.


    Kontakt
    • Skolmiljö som visar ett skrivbord med elevens studiematerial på en anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) i Järna. Bok med texten "Kulturhistoria".
    • Skolhus och utemiljö på anpassad gymnasieskola
    • Trådrulle. Lektion i textilslöjd på anpassad gymnasieskola med programmet estetiska verksamheter