LSS Korttidstillsyn

LSS Korttidstillsyn

Kortisverksamhet

Saltå Bys korttidstillsyn enligt LSS för skolelever över 12 år (”fritids”) ligger i anslutning till skolan.

Här finns möjlighet för skolans elever att få tillsyn före och efter skoldagen och under skollov. Vi på Saltå By arbetar för en strukturerad vardag och en aktiv fritid, allt i en vacker och harmonisk miljö. Vi har även stort fokus på sociala relationer mellan ungdomarna.

Fritidsaktiviteterna anpassas efter önskemål och individuella förutsättningar, där området kring Saltå By inbjuder till både rörelse och vila.

Kontakt

Fakta

  • 15 platser
  • Tillsyn före och efter skoltid
  • Tillsyn under skollov