Programmet för estetiska verksamheter

Programmet för estetiska verksamheter

Programmet för estetiska verksamheter är ett nationellt program där eleven ges möjlighet att uppleva och upptäcka olika former av kulturella och estetiska uttryck. På skolområdet finns olika hantverksmiljöer uppbyggda – bland annat textilateljé, verkstadslokal, smedja samt trä- och keramikverkstad. Här får eleverna kunskap och kännedom om olika metoder och material.

Vårt fokus ligger alltid på elevens individuella förutsättningar och vi uppmuntrar delaktighet och självständighet – alltid med trygghet i fokus.


Intresseanmälan Jag vill veta mer

För att gå i gymnasiet hos oss behöver du göra en ansökan. Ansökan sker på olika sätt beroende på var du bor. Hör med din Studie-och yrkesvägledare i din skola eller fråga din kommun.

I Stockholmsområdet sker antagning via Indra. Ansökningsperioden i systemet är öppen mitten av januari – mitten av februari, samt för omval mitten av april till mitten av maj.
Ansök nu via Indra

Kontakt

Fakta

  • Anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) i Järna
  • Keramiklektion på Saltå Bys anpassade gymnasieskola (gymnasiesärskola)
  • Trådrulle. Lektion i textilslöjd på anpassad gymnasieskola med programmet estetiska verksamheter
  • Ett klassrum på en anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) i Södertälje kommun.
  • Lektion i smide i smedjan på Saltåskolans anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) och linjen estetiska verksamheter
  • Skolhus och utemiljö på anpassad gymnasieskola
  • Teater framförd på gymnasieprogrammet estetiska verksamheter på en anpassad gymnasieskola i Järna
  • Två elever deltar i en lektion i bild och form på Saltåskolan.