LSS vuxenboende

LSS vuxenboende

Individuellt liv i gemenskap.

Inom Saltå By finns två LSS vuxenboenden.

Lilla Trosa är ett gruppboende som ligger lantligt och vackert, cirka fem kilometer från Saltå By. Här erbjuds fritidsaktiviteter, enskilt och i grupp, odling i växthus, gemenskap och stöd i vardagen. Verksamheten genomsyras av en helhetssyn, där individens förutsättningar och intressen står i centrum.

Tallbacken är ett serviceboende nära Järna centrum. Egna lägenheter och närheten till centrum och kollektivtrafik gör det möjligt att enkelt skapa en frihet och rörlighet i vardagen. På Tallbacken erbjuder vi gemenskap, struktur och sammanhang i vardagslivet. Vikten av en meningsfull fritid, med såväl kulturella aktiviteter som samhällsengagemang är central. Här erbjuds individuellt stöd för att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt.

Inom Saltå Bys område finns även Bagarbo, ett äldreboende med två platser.

Kontakt

Fakta

  • Gruppboende
  • Serviceboende
  • 16 platser
  • 6 mil söder om Stockholm