Återkoppling på kvalitetsgranskningen av sex- och samlevnadsundervisningen

10 januari, 2018 av Kajsa

Här kan ni läsa resultatet av granskningen. Vi är så glada, Saltåskolan blev med beröm godkänd. Det är ändå ett svårt ämne att hantera på ett bra sätt.

Trots att vi har haft kompetensutvecklande insatser, tycker lärarna att det behövs mer, särskilt i kontroversiella frågor. Det är också den slutsatsen som granskningen kommer fram till.

Återkoppling_Saltå skola (pdf)