Elevhälsa

Elevhälsans roll är att vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsoteamet på Saltå By utgörs av rektor, skolsköterska, kurator samt speciallärare/pedagog. Studie – och praktiksamordnare, samt allmänläkare och psykiatriker/psykolog deltar på konsultbasis.  Teamet sammanträder varannan torsdag jämna veckor, samt vid behov och ansvarar för att inventera och samordna de  insatser en elev i skolan kan behöva för att nå målen enligt de individuella studieplanerna.

Elevhälsa – Våra stödinsatser

I samklang med skolans uppdrag att skapa förutsättningar för varje elev att tillägna sig och utveckla kunskaper och värden, erbjuder Saltå By enskilda elever olika stödinsatser. Våra stödinsatser utgår från den enskildes behov och beslutas av skolans elevhälsoteam i samråd med elev och vårdnadshavare/företrädare.

Bothmergymnastik – är en rörelseform inom Waldorfpedagogiken. Bothmergymnastik består av strukturerade målinriktade kroppsliga övningar med ett tydligt fokus på rytm, koordination och koncentration. Eleven erbjuds Bothmergymnastik under en period om sex till åtta veckor.

Eurytmi – är också en rörelseform inom Waldorfskolan. Eurytmi innebär möjlighet att i en rofylld atmosfär gestalta språk och musik med rörelser som berör kropp, känsla, tanke och vilja. Enskild eurytmi erbjuds under en kortare eller längre period, allt utifrån behov.

Massage och rytmisk insmörjning –  är en väl etablerad stödinsats i Saltå Bys verksamhet. Massage och insmörjning kan lindra oro och stress, men kan även bidra till kropps- och självmedvetenhet. Insatsen erbjuds enskilt under några veckor i en sammanhållen period.

Ridterapi – Saltå By har ett väl etablerat samarbete med närbelägna certifierade hästgården ”Ridterapi Novalis”. Där erbjuds möjlighet att uppleva världen från hästryggen under lekfulla, trygga och lagom utmanande former. Ridningen, samvaron med hästen och andra aktiviteter i stallmiljön motiverar till fysisk rörelse, förtrolig avslappning, empati och medkännande.

Kontakt
  • Skolmiljö som visar ett skrivbord med elevens studiematerial på en anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) i Järna. Bok med texten "Kulturhistoria".
  • Skolhus och utemiljö på anpassad gymnasieskola
  • Trådrulle. Lektion i textilslöjd på anpassad gymnasieskola med programmet estetiska verksamheter