Om Saltå By

Gymnasiesärskola och LSS ungdomsboende som ligger vackert vid Moraån i Järna, söder om Södertälje i Stockholms län.

När någon frågar efter vägen till Saltå By brukar vi säga att det ligger nära det mer välkända Saltå Kvarn. Men egentligen var det hos oss det började. I källaren till vårt nuvarande äldreboende Bagarbo började på 60-talet en rysk kvinna som hette Barsja att baka bröd. Det blev embryot till Saltå Bageri. Barsjabrödet bakas fortfarande.

I juni 1942 kom en liten grupp människor med hästskjuts från Mikaelgården till Saltå. Mikaelgården var det första läkepedagogiska hemmet i Sverige och hade startat några år tidigare. Där bodde barn med särskilda behov. Men nu hade några av barnen blivit så pass stora att de behövde något nytt. Alltså köpte några av pionjärerna ett gammalt gult hus där vår nuvarande matsal ligger. Till en början bodde alla tillsammans i samma hus.

Idag finns på Saltå By en gymnasiesärskola, sex ungdomsboenden, ett äldreboende, en daglig verksamhet och en korttidsverksamhet. Flera medarbetarbostäder finns också på området, som ligger vackert nära Järnafjärden, genomslingrat av Moraån. Några kilometer bort ligger gruppboendet Lilla Trosa och inne i Järna samhälle serviceboendet Tallbacken.

Då, för mer än 70 år sedan, döpte pionjärerna platsen till Saltå Arbetsskola. Med Rudolf Steiners människokunskap som grund strävade de efter att erbjuda det meningsfulla arbete och den trygga skola som var och en behövde. Det gör vi fortfarande.

Kontakt

Historia

Jubileumsskriften, utgiven i samband med att vi firade 75-år 2017, bjuder på glimtar från Saltå Bys historia. Läs mer


 

Vi är medlemmar i

Vi är en del av Värna   Icke vinstutdelande – Ideburen skola  Famna – Riksorganisation för vård och omsorg utan vinstsyfte

  • Skolmiljö