LSS Boende

LSS Boende

Med tillstånd enligt LSS har vi sex elevboenden som ligger parvis nära skolan och tre vuxenboenden. En vacker miljö och en rik fritid är viktigt på alla våra boenden.


Kontakt
  • LSS boende, Tallbacken i Järna
  • LSS Ungdomsboende
  • Kortisverksamhet