LSS Boende

LSS Boende

Med tillstånd enligt LSS har vi sex elevboenden, tre vuxenboenden samt korttidstillsyn. Alla boenden ligger nära naturen och har en vacker och harmonisk inomhusmiljö.

Oavsett typ av boende lägger vi alltid stor vikt vid självständighet och delaktighet. Alla får göra sin röst hörd och delta i upplägget av vardagen. För en meningsfull och rolig fritid erbjuder vi många olika aktiviteter – alla anpassade efter förutsättningar och intresse.


Kontakt

Fakta

  • Naturnära boenden
  • Öppet året om
  • Stabil medarbetargrupp
  • Elevboende med eget rum