Historia

Tankar inför en jubileumstext

Saltå By firade sitt 75-årsjubileum 2017. Verksamheten vid Saltå startade 1942 och med tanke på de enorma politiska, sociala, ekonomiska och inte minst teknologiska förändringar som har skett i världen sedan dess, kan man gott säga, att arbetet vid Saltå By startade inte bara i ett annat århundrade utan i en helt annan värld.

Saltås verksamhet kom ursprungligen till som en underavdelning till Mikaelgården, Sveriges första läkepedagogiska verksamhet, som grundades 1935. Protokollsboken för styrelsen för ”Föreningen Mikaelgårdens Vänner” är en gammaldags, nött bok, där protokollen är nedskrivna för hand av dåvarande sekreteraren Marit Laurin. Hon var en av grundarna av Mikaelgården och sedermera en av grundarna av Saltå By.

Marits handskrift är vacker, tydlig och det är en fröjd för ögonen att läsa meningar som är lika välformulerade som de är koncisa

Marits handskrift är vacker, tydlig och det är en fröjd för ögonen att läsa meningar som är lika välformulerade som de är koncisa. Marit Laurin var fil. mag. i litteraturhistoria, nordiska språk samt tyska och hennes brev, anteckningar och dagböcker vittnar om en enastående stilistisk förmåga. Ja, det var onekligen en annan värld, där orden var sparsamma men fyllda av en innehållsrik närvaro och känsla för livets realiteter till skillnad från dagens mediebrus.

I samband med detta 75-årsjubileum, var tanken först att ge ut en jubileumskrift med axplock ur Saltås historia samt med reproduktion av äldre bilder. För det ändamålet ordnade vi upp vårt arkiv, samt Marit Laurins kvarlåtenskap, som en släkting till Marit donerade till Saltå By för några år sedan. Det visade sig att materialet var mycket mer omfattande och framförallt mycket mer innehållsrikt än man kunnat föreställa sig. Marit var ju som sagt en ordens människa och det finns gott om anteckningar och dagböcker som delvis kastar nytt ljus över Saltås tidiga historia. I skrivande stund håller vi dessutom på att ordna Hans och Lissa Glasers kvarlåtenskap och det visar sig att även denna är omfattande och berikar läkepedagogikens tidiga historia på ett unikt sätt.

Det underbara vid Saltå är, att det jämt var öppet för fria initiativ. Måtte det även i framtiden behålla denna egenskap.

Lissa Glaser
Kontakt

I samma anda sedan 1942


Du har nu läst första delen av fyra, från Saltå Bys jubileumstext:

 1. Tankar inför en jubileumsskrift
 2. Starten och de första åren
 3. Familjen Lamm
 4. Saltå som en fristad

Historiska bilder
Samtliga bilder är tagna 1944-45.

 • Lissa Glaser och en elev
 • Två elever i trädgårdsarbete
 • Paus i arbetet, Hans Glaser, till vänster i bild.
 • Lissa och Hans Glaser
 • Hans Glaser
 • Hans Glaser i mitten
 • Göran Lamm