Gymnasiesärskola i Järna

Gymnasiesärskola i Järna

Med delaktighet och gemenskap genom gymnasietiden.

Saltåskolan är en mindre och fristående skola för elever som har rätt att gå i gymnasiesärskolan. Skolan är belägen i Järna, i vackra och lantliga Saltå By. Miljön i och runt skolan är trygg, vänlig och inspirerande och skapar möjlighet att tillgodose elevernas önskemål och behov.

Vi arbetar efter Skolverkets kurs- och ämnesområden med inspiration av Waldorfpedagogiken. Skolåret, veckorna och dagarna har en inarbetad rytm, vilket skapar struktur och tydlighet. Vårt fokus ligger alltid på elevens individuella förutsättningar och vi uppmuntrar delaktighet och självständighet. Vi erbjuder trygghet för ungdomarna, så att de kan växa och mogna och våga anta utmaningen att kliva in i vuxenlivet.

Saltåskolan har en studie- och praktiksamordnare som har upparbetade kontakter med så väl arbetsplatser som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Kontakter som gör att övergången från skola till arbetsliv har de bästa förutsättningarna.


Våra gymnasieprogram:

Glad sol

Kontakt

Fakta

  • Fristående gymnasiesärskola
  • 45 elever
  • LSS-boende och elevhemsboende
  • Korttidstillsyn (fritids) för barn över 12 år

Vi har även:
Grundsärskola år 7-9 (10)

  • Gymnasiesärskola Järna
  • Skolmiljö
  • Gymnasirsärskola Stockholm
  • Skolmiljö, klassrum, Gymnasiesarskola i Södertälje
  • Gymnasiesärskola i Järna, Gymnasiesärskola i Södertälje, Gymnasiesärskola i Stockholm