Vårt PR-arbete

26 juni, 2014 av Gerard

Västerås 2

Västerås

Under det gångna läsåret har Saltå By haft en utställningsmonter på diverse olika mässor som har anknytning till vårt arbetsområde. Vi har till exempel varit på Psykisk (O)hälsa Barn och Unga, Socionomdagarna och Särskolans rikskonferens. I vår monter har vi visat upp produkter från verksamheten och haft informationsmappar om Saltå By som vi delat ut.

Vi kunde konstatera att vår verksamhet var en av få som drivs utan vinstintresse. Detta uppskattades av många mässdeltagare och montern fick mycket beröm för att den såg trevlig och inbjudande ut. Döm själv!

Kajsa