Tillsynsrapporter från Socialstyrelsen

2 februari, 2011 av Gerard

I mitt blogginlägg från 4 november, berättade jag om Socialstyrelsens tillsyn under hösten 2010. Nu har tillsynsrapporterna kommit och till vår stora glädje har vi inte fått några anmärkningar att åtgärda. Socialstyrelsen konstaterar överlag att verksamheten vid de olika elevhemsboenden är genomtänkt och lever upp till de krav som ställs på säkerhet och delaktighet i boendet. Det finns förstås alltid något som kan förbättras och det har vi tagit fasta på. Socialstyrelsen påpekar bl.a. att vårt arbete med genomförandeplaner måste vidareutvecklas. Detta arbete påbörjades direkt efter tillsynsbesöket och är nu genomfört. Nedan följer de olika enheters rapporter i sin helhet, klicka bara på önskad enhet.

Gérard

  • Björkängen
  • Lindängen
  • Hasselängen
  • Hasselhuset
  • Åtgärder

Kategorier

Saltå By