Språk är mycket mer än bara tal!

30 november, 2013 av Gerard

IMG_1944

IMAGE_005

Hur gör man när det talade språket inte räcker till? Vi vill ju kunna kommunicera med alla. Vi vill ju att alla ska ha möjlighet att kunna säga nej, göra egna val, påkalla uppmärksamhet och delta i sociala sammanhang.
På Saltå By har vi under ett par års tid arbetat med att bli bättre på AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation). AKK är ett samlande begrepp för olika sätt att  kommunicera. Ungdomar och vuxna kan behöva stöd och tydliggörande i form av tecken, olika former av bilder och bildserier, scheman, sociala berättelser, samtalsmatta eller kombinationer av dessa. Det viktiga är att kommunikationsstödet anpassas efter varje individ.

Under hösten har vi haft en studiedag där vi arbetat konkret med att utforma rätt kommunikationsstöd för ungdomar och vuxna. Dagen introducerades av Jaana Tuomainen (se bilden här intill). Hon är den medarbetare på Saltå By, som kan mest om AKK och hon använder hela tiden alternativa redskap för att lättare kommunicera med sina elever. Hos våra medarbetare finns ett intresse att arbeta vidare med AKK och det finns redan planer på en uppföljande studiedag under kommande vårtermin.

Tack till alla vikarier! Ni gjorde det möjligt att genomföra den gemensamma studiedagen.

Kajsa

Kategorier

Saltå By