Ses vi på Socionomdagarna?

30 oktober, 2018 av Kajsa

Socionomdagarna

Socionomdagarna

Den 21-22 november finns vi på plats på Stockholmsmässan. Kom gärna förbi och prata med oss. Vi ser fram emot att utbyta insikter och berätta mer om vår verksamhet. Du hittar oss i monter A03:25 tillsammans med Solberga by.

Välkommen till Socionomdagarna.

Lär känna Saltå By

Vi är en idéburen och icke vinstdrivande verksamhet. I mer än 75 år har vi följt människor med psykiska funktionsnedsättningar på resan mot självständighet och självkänsla.

Hos oss samverkar Anpassad gymnasieskola i Järna (gymnasiesärskolan), LSS-boendet och den dagliga verksamheten – alla med förankring i den antroposofiska kunskapen om människan.

Under Socionomdagarna har du möjlighet att träffa vår verksamhetschef Kajsa samt flera personer från vår ledningsgrupp. Tillsammans med socionomer från hela Sverige ser vi fram emot att dela vår kunskap kring framtidens sociala arbete.

Anmäl dig idag!