Senaste nytt från Saltåskolan (november)

28 november, 2011 av

Terminen har gått i en rasande fart. Nu är det snart bara några veckor kvar till jullovet. Traditionsenligt, binds adventskransen i Stora salen av skolans smed Einar Svavarsson och luciasångerna övar vi på tillsammans med musiklärare Gertrud Westerfors. Terminsavslutningen är lördagen den 17 december!

 

Idrott och hälsa/simning

 

 

Varje torsdag förmiddag tar sig ett gäng på nio elever och tre lärare till Gnesta för att simma. Efter viss tvekan, hutter och tådoppningar kommer alla  i vattnet och börjar nöta längder, fram och tillbaka…

Några av eleverna klarar sig helt på egen hand och kan simma upp mot 30 varv, som vi kallar det. Ett varv är två längder (50 meter), 30 varv är då 1 500 meter. Inte illa!

En annan grupp klarar också av att simma på egen hand, men behöver en medsimmande vuxen som stöd. Den gruppen simmar mellan 750-1 000 meter. Sedan har vi en liten grupp på 1-2 elever, som behöver mycket stöd och som är på gång att lära sig simma eller bara att bli av med rädslan för djupt vatten. Här finns alltid en vuxen med som och de eleverna har även flythjälp i form av ett flytbälte och ibland även armringar.

Efter ca en timmes arbete i bassängen tar vi en paus och dukar upp fika som vi har med oss från skolan. Efter fikat är det ”fritt”. Någon vill fortsätta simma och andra vill leka i stora eller lilla bassängen medan några sitter helst kvar vid fikabordet. Sedan är det dags att ta sig tillbaka till Saltå, lagom till maten.

Peter, Birgitta & Marcus

Klagomålshantering

Från och med den 1 juli i år då den nya Skollagen började tillämpas är alla huvudmän som bedriver skola skyldiga att ta emot och behandla klagomål. Skolan är skyldig att informera föräldrar och andra berörda om hur detta ska gå till.

Till Saltå By kan man lämna klagomål på olika sätt, skriftligt fritt på papper, via mejl till info@saltaby.se eller på en blankett som finns  på hemsidan, under Saltåskolan/fliken blanketter. Klagomål är ett missnöje som kräver en respons. Om klagomålen visar att det finns brister i vår verksamhet är vi skyldiga att åtgärda dessa. Vår målsättning är att svara på klagomålet inom två veckor. Efter två veckor ska den som lämnat klagomål alltså få veta vilka åtgärder som vidtagits.

Ingalill