Saltås historia (2)

5 december, 2016 av Gerard

Tidigare, i september, har vi berättat om Saltås historia och visat bilder på hur det ursprungliga huset, den så kallade Saltågården, såg ut. Nu tänkte vi berätta om de personer som grundade Saltå under 1940-talet. Det var tre personer som grundade Saltå år 1942: Marit Laurin, Hans Glaser och Viktor Penzias.

Marit Laurin och Hans Glaser

Marit Laurin och Hans Glaser

 

p1060447

Viktor Penzias

Eftersom Viktor så småningom gick till andra arbetsuppgifter, är det snarare ett annat namn som man tänker på när man idag talar om Saltås tre pionjärer, nämligen Lissa Glaser. Lissa kom till Saltå 1943 och gifte sig med Hans 1945. Både Lissa och Hans var av judisk härkomst, Lissa från Tyskland och Hans från Tjeckien. Båda två hade på olika vägar flytt undan nazismen.

p1060441

Lissa och Hans Glaser 1945

Det var Marit Laurin som hade varit med att grunda Mikaelgården 1935, tillsammans med Gustav och Lotte Ritter. Mikaelgården var en internatskola för grundskolbarn och var då det första läkepedagogiska institutet i Sverige. När barnen hade blivit lite äldre ville man erbjuda barnen en utbildning inför vuxenlivet och detta var starten för Saltå By. På den tiden kallades Saltås verksamhet för Saltå Arbetsskola. Som namnet antyder var det fråga om en skola där eleverna med olika psykiska funktionsnedsättningar skulle lära sig ett yrke. Idag skulle man prata om en yrkesskola.

img_0059

Hans Glaser (tredje från höger) med ”Saltåpojkarna”, framför ladugården

Man måste komma ihåg att samhället såg fullständigt annorlunda ut år 1942. Fram till andra världskriget var fortfarande ca 40 % av Sveriges befolkning sysselsatt inom jordbruket. Tanken med Saltås Arbetsskola var alltså att utbilda eleverna så att de kunde hitta arbete på olika gårdar runt omkring i landet. Tyvärr försvann den möjlighet ganska snart i och med rationaliseringen av jordbruket som tog ordentligt fart på 1950-talet. Jämförelsevis är det idag knappt 1,5 % av Sveriges befolkning som är sysselsatt inom jordbruket. Med tanke på detta utvecklades Saltå mera mot konsthantverken. Det tänker jag berätta om vid nästa tillfälle.

Gérard