Saltås elever spolar Järna Sportklubbs isbana!

29 januari, 2014 av Gerard

På min fritid är jag mycket engagerad i Järna Sportklubb, både som ledare och i kringarrangemang som JSK är delaktig i. I år var klubbens önskemål att spola en stor isbana för allmänheten på Ljungbackens IP, här i Järna. Det gick kommunen med på, mot att JSK sköter om spolning, etc. Det sa klubben ja till och startade upp spolningen av stora grusplan så fort kylan tillät. Det var här tankarna började snurra om hur våra elever på Fastighet, byggnation och anläggningsprogrammet skulle kunna dra fördel av detta.

Kontakten knöts med JSK:s ordförande i hockeysektionen, han tyckte idén var lysande och vi bestämde att så får det bli. Papper skrevs, kommunen meddelades och vi körde igång!

I kursen Fastighetsskötsel ingår bland annat just arbete vid fritidsanläggningar, så där kunde vi få in det och bocka av på listan. Det blev en riktig win/win-sitaution! JSK/kommunen får en spolad bana för allmänheten och eleverna får kursen ”arbete vid fritidsanläggningar”. Och framförallt tycker grabbarna att det är roligt att komma ut och göra arbete någon annanstans än på Saltå, ett arbete på uppdrag av någon utomstående!

Marcus