Saltås historia (1)

12 september, 2016 av Gerard

Nästa år firar Saltå by 75 år sedan grundandet och vi har tänkt ge ut en bok med bilder och dokument som visar hur verksamheten har utvecklats genom åren. Vi håller på att samla olika dokument från Saltås historia och har hittat köpebrevet samt kartan över den ursprungliga fastigheten. Köpebrevet skrevs under 15 juni 1942 och summan för förvärvet av gården var 32.000:-.

P1060381

Som ni kan se av kartan ovan förvärvade man fastigheten Håknäs 2:4. Det fanns fyra byggnader på tomten, själva gården är till höger i bild med en liten stuga framför den. Till vänster i bild ser man två längor. Det var två stallbyggnader, en för nötkreatur och en för hästar. Häststallet (närmast vägen) förvandlades så småningom till vår nuvarande verkstadslänga. Kostallet brann upp i oktober 1988 och ersattes av vår nuvarande ladugård på andra sidan vägen.

Nedan ser ni hur Saltågården såg ut i mitten av 40-talet. Vi som har arbetat på Saltå by under en längre tid känner igen Saltåhuset som fungerade som matsal ända fram till 2008, då den ersattes av vår nuvarande matsal, byggd på samma ställe.

P1060387 2

Och arbetet gjordes i lugn takt… Liggandes i mitten (med en mörk keps på huvudet) är Hans Glaser, en av Saltå Bys grundare.

P1060390

Mer bilder och berättelser kommer under året…

Gérard

Kategorier

Saltå By