Om Värna

22 december, 2011 av

Värna är en rikstäckande medlemsorganisation för antroposofisk läkepedagogik och socialterapi i Sverige. Totalt är 48 verksamheter medlemmar i Värna, varav Saltå By är en av de största. Värna är inget nytt förbund (tidigare hette det Svenska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi) utan ombildades för några år sedan då behovet att en starkare medlemsorganisation blev alltmer nödvändigt. Saltå By har engagerat sig starkt i Värna, och två av våra styrelseledamöter (undertecknad samt Horst-Henrik Liljeström) är också medlemmar i Värnas styrelse.

För ett år sedan beslutades om att inrätta ett kansli med två personer på deltid. Kansliet håller till på övervåningen i Tunapacks lokaler. Det är Astrid M. Källström och Paula Hämäläinen Karlström som arbetar på kansliet. Från och med i år har kansliet tagit över ansvaret för medlemstidningen LäS, vars nummer 15 nyss kommit ut i tryck. Kansliet ansvarar också för LäS-mejlet, ett nyhetsbrev som sänds ut några gånger om året. Teckna gärna er för nyhetsmejlet på Värnas hemsida, ni kommer att få mycket information som berör vårt arbete.

Värna behövs och ju fler vi är som besöker hemsidan och håller sig à jour med våra frågeställningar, desto mer växer medvetenheten om oss och desto starkare blir vi!

Du kan titta på Värnas senaste nyhetsbrevet genom att följa länken här.

Gérard