Info om Covid-19

Uppdatering 2022-06-07

Vi vill uppmärksamma alla på att en av våra vuxenenheter har flera bekräftade fall av covid idag 7 juni bland boende och medarbetare.

Det är därför även fortsatt viktigt att varje individ som arbetar, studerar eller bor hos oss stannar hemma vid minsta symptom och följer de riktlinjer som finns gällande provtagning och hemisolering. Om någon du bor med är smittad kan du gå till jobbet eller skolan så länge du är helt symptomfri. Är du osäker så konsultera 1177 eller din närmaste chef.

Testning via personalspåret gäller fortfarande för medarbetare som inte haft covid de senaste 3 månaderna. Oavsett om du har covid eller ej så kan du återgå till arbetet eller skolan efter 1 helt feberfritt dygn om du känner dig frisk.

Inom LSS-boenden gäller även fortsatt att följa basala hygienrutiner vid all omvårdnad och source control, bibehållen hög vaccinationstäckning bland både omsorgstagare och personal, samt god möjlighet att hålla avstånd i arbetet.

Riktlinjer från Region Stockholm 220401 finns här.

Riktlinje ang source control finns här.

Riktlinje för personal finns här.

För frågor vänligen hör av dig till info@saltaby.se.

 

Uppdatering 2022-01-18

Nu är vi igång med skola och daglig verksamhet men året inleds som för så många andra med starka restriktioner. Det är just nu extremt viktigt att du som arbetar, studerar eller bor hos oss stannar hemma vid minsta symptom och följer de riktlinjer som finns gällande provtagning och hemisolering. Är du osäker så konsultera 1177 eller din närmaste chef.

Vi upprepar därför att det är viktigt. Vi har många individer inom vår verksamhet som är extra känsliga och som vi alla har ett ansvar att skydda. Vi fortsätter alltså att hålla samma tydliga linje och följer myndigheternas restriktioner, utan lättnader. Vi tvättar och spritar händerna noggrant, vi kramas inte utan hittar andra sätt att hälsa och vi håller avstånd i alla aktiviteter. På vår fritid är vi försiktiga och håller oss uppdaterade om rådande restriktioner för allmänheten.

Vi underlättar för alla medarbetare, elever och arbetstagare att kunna vaccinera sig på arbetstid/skoltid och fler och fler tar dos 3. Vi håller möten digitalt i den mån det går och undviker externa besök noggrant. Alla medarbetare hos oss använder skyddsutrustning, särskilt i våra LSS-verksamheter i enlighet med instruktioner kring förstärkt source control.

Ledningen håller sig uppdaterad från flera källor varje dag för att bistå i individuella bedömningar avseende smittskydd samt kring läget lokalt och nationellt.

För instruktioner läs vidare här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/

https://vardgivarguiden.se/nyheter/2021/december/source-control-forstarks-i-vard-omsorg-och-tandvard/

 

 

 

 

Uppdatering 2021-12-12

Fortsatta restriktioner gäller

På Saltå By går höstterminen mot sitt slut. Pandemin fortsätter och många insjuknar fortfarande i Sverige varje dag. Vi är glada att få fira Lucia, men vi gör det i separerade grupper och med fortsatta restriktioner om avstånd och handhygien.

Vi har många individer inom vår verksamhet som är extra känsliga och som vi alla har ett ansvar att skydda. Vi fortsätter alltså att hålla samma tydliga linje och följer myndigheternas restriktioner, utan lättnader. Vi tvättar och spritar händerna noggrant, vi kramas inte utan hittar andra sätt att hälsa och vi håller avstånd i alla aktiviteter. På vår fritid är vi försiktiga och håller oss uppdaterade om rådande restriktioner för allmänheten. Att många av oss kan delta i vissa evenemang – med covidpass, är ändå en lättnad.

Vi underlättar för alla medarbetare, elever och arbetstagare att kunna vaccinera sig på arbetstid/skoltid och fler och fler tar dos 3. De som fortfarande inte är vaccinerade fortsätter att vara försiktiga och alla ska använda skyddsutrustning i nära omsorgsarbete. Vi håller möten digitalt i den mån det går och förbereder eventuella externa besök noggrant utifrån smittskyddssynpunkt.

Alla som får symptom ska stanna hemma och testa sig via 1177, de interna rutinerna gäller fortfarande för alla medarbetare, och två symptomfria dagar gäller innan återgång till arbetet. Efter helgerna, i början av januari 2022, är vi extra försiktiga och följer alla restriktioner så vi håller oss friska.

Vi vill tacka alla fantastiska människor i vår verksamhet för hårt arbete och tålamod i denna utmanande tid. Vi önskar alla en fin jul och ett gott nytt år!

 

Uppdatering 2021-08-15

Saltå By välkomnar alla nya och gamla elever, arbetstagare och medarbetare till skola och daglig verksamhet. Denna höst har vi extra många nya ungdomar som flyttar in vilket vi tycker är väldigt spännande och roligt!

På måndag den 16 augusti är det upprop i skolan, och många elever och arbetstagare kommer tillbaka till Saltå By efter sommarsemester på olika håll. Det är därför extra viktigt att alla känner till våra förebyggande riktlinjer och rutiner gällande covid-19.

Vi tar samtliga restriktioner på största allvar och kommer att hålla samma höga beredskap som under våren, se inläggen nedan. Vi uppmanar alla som normalt vistas på Saltå By att stanna hemma vid symptom. På många platser kan nu ungdomar från 16 år vaccinera sig och vi uppmanar alla att boka tid för vaccin så snart som möjligt, eller ta kontakt med vår sjuksköterska för vägledning.

Saltå Bys ledning informerar sig löpande om nya riktlinjer och uppdaterar här vid behov. För mer information hänvisar vi till: www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

Uppdatering 2021-05-18

Nu börjar vårterminen gå mot sitt slut och många både medarbetare, ungdomar över 18 och vuxna hos oss är vaccinerade. De senaste månaderna har vi få insjuknade och närvaron är hög i alla våra enheter. Vi har dock ett fall där en vaccinerad medarbetare blivit smittad på sin fritid och visat positivt på ett covid-test.

Vi vill vi därför uppmana alla att vara noggranna och att fortsätta följa Folkmyndighetens restriktioner:

Alla som normalt vistas på Saltå By ska stanna hemma vid symptom, även lindriga sådana, beställa test via 1177, och vara hemma 7 dagar efter första symptom och vara symptomfri (ingen feber och gott allmäntillstånd) 2 dagar .

En ungdom eller en arbetstagare i daglig verksamhet som kommer till Saltå By med symptom kommer att skickas hem omedelbart.

Vi följer även Region Stockholms riktlinjer gällande basala hygienrutiner samt rutiner kring skyddsutrustning. Vi arbetar på plats men alla externa möten sker digitalt eller via telefon.

I övrigt gäller precis som tidigare följande i våra verksamheter:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, bibliotek, badhus mm.
 • Avstå från att delta i fysiska möten eller folksamlingar.
 • Avstå från att åka kollektivt, om du måste så använd munskydd/visir.
 • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med.
 • Undvik att färdas fler än 4 i Saltå Bys bilar, använd munskydd/visir vid alla bilfärder.
 • Noggrann handhygien genom handtvätt, handsprit finns i alla utrymmen.
 • Vi handhälsar eller kramas inte utan får hitta andra sätt att hälsa
 • Nysa/hosta i armvecket.
 • Den som uppvisar symptom under dagen uppmanas åka/gå hem.
 • Utomstående besök på Saltå By ska undvikas, i enskilda fall godkännas av enhetschef.
 • Även när du är ledig, var försiktig och begränsa dina sociala kontakter.
 • I elevhem, vuxenboende och matsal på Saltå By finns separata rutiner.

 

Uppdatering 2021-03-15

Just nu pågår vaccinering av individer som bor hos oss och som är över 18 år, i samarbete med Region Stockholm. Vi är i kontakt med lokala myndigheter och vårdgivare kring ev vaccin av övriga riskgrupper. Även personal har i stor skala vaccinerat sig.

I övrigt gäller all nödvändig info i inlägget nedan.

 

Uppdatering 2021-01-08

Vi hoppas att alla haft en fin julledighet. Här på Saltå By följer vi nogsamt utvecklingen kring covid-19 och anstränger oss på många sätt för att upprätthålla goda rutiner för att förhindra smittspridning. Vi väntar in besked gällande vaccination och kommer att uppdatera här när det blir aktuellt för boende eller medarbetare.

Efter julhelgerna vill vi extra noga uppmana er som bor med någon som är smittad, att stanna hemma och att beställa test via 1177. Detta gäller alla, men särskilt externa elever i skolan samt i daglig verksamhet.

Alla som normalt vistas på Saltå By ska naturligtvis stanna hemma vid symptom, även lindriga sådana, beställa test via 1177, och vara hemma två dagar efter att symptomen försvunnit.

Då vi är Vård-och omsorgsgivare följer vi Region Stockholms riktlinjer gällande basala hygienrutiner samt rutiner kring skyddsutrustning. Vi arbetar på plats men alla externa möten sker digitalt eller via telefon.

I övrigt gäller följande i våra verksamheter:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, bibliotek, badhus mm.
 • Avstå från att delta i fysiska möten eller folksamlingar.
 • Avstå från att åka kollektivt, om du måste så använd munskydd/visir.
 • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med.
 • Undvik att färdas fler än 4 i Saltå Bys bilar, använd munskydd/visir vid alla bilfärder.
 • Noggrann handhygien genom handtvätt, handsprit finns i alla utrymmen.
 • Vi handhälsar eller kramas inte utan får hitta andra sätt att hälsa
 • Nysa/hosta i armvecket.
 • Den som uppvisar symptom under dagen uppmanas åka/gå hem.
 • Utomstående besök på Saltå By ska undvikas, i enskilda fall godkännas av enhetschef.
 • Även när du är ledig, var försiktig och begränsa dina sociala kontakter.
 • I elevhem, vuxenboende och matsal på Saltå By finns separata rutiner.

Se även:

LSS-Omsorg: https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/covid-19/riktlinje-for-covid-19-inom-lss-boenden.pdf.

Skyddsutrustning: https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardhygien/smittamne-handlingsprogram-och-riktlinjer/skyddsutrustning—enkelsidor/anvandning-av-visir-och-munskydd-i-all-vard-och-omsorg.pdf

 

Uppdatering 2020-10-30

Saltå By följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och lokala restriktioner samt uppdragsgivares uppmaningar för att minska smittspridning, och har därför följande riktlinjer. OBS – även den som haft covid-19 eller har antikroppar ska följa dessa.

Alla som normalt vistas på Saltå By ska stanna hemma vid symptom på luftvägsinfektion (tex hosta, snuva, halsont, huvudvärk), även lindriga sådana, och vara hemma två dagar efter att symptomen försvunnit.

I övrigt gäller följande.

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker, apotek eller läkarbesök kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
 • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
 • Noggrann handhygien genom handtvätt, handsprit finns i alla utrymmen.
 • Vi handhälsar eller kramas inte utan får hitta andra sätt att hälsa
 • Nysa/hosta i armvecket.
 • Den som uppvisar symptom under dagen uppmanas åka/gå hem
 • Utomstående besök på Saltå By ska undvikas, i enskilda fall ska de ske utomhus och godkännas av enhetschef.
 • Även när du är ledig eller hemma, var försiktig och begränsa dina sociala kontakter, följ Folkhälsomyndighetens lokala restriktioner.
 • I elevhem och vuxenboenden på Saltå By finns separata rutiner.
 • I matsalen på Saltå By finns separata rutiner.

Uppdatering 2020-08-21

Nu har höstterminen 2020 dragit igång med full fart och ett strålande sommarväder. Till Saltå By välkomnar vi många nya elever och medarbetare. Denna höst är det extra viktigt att alla som vistas på Saltå By känner till våra förebyggande riktlinjer och rutiner gällande covid-19. Vi har sedan i våras inga nya insjuknade på våra boenden och inga större utbrott bland våra medarbetare. En stor grupp har varit sjuka innan sommaren och utvecklat antikroppar och vi uppmanar alla att testa sig via 1177.

Saltå By följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt uppdragsgivares uppmaningar för att minska smittspridning, och har därför följande riktlinjer. OBS – även den som haft covid-19 eller har antikroppar ska följa dessa.

Alla som normalt vistas på Saltå By ska stanna hemma vid symptom på luftvägsinfektion (tex hosta, snuva, halsont, huvudvärk), även lindriga sådana, och vara hemma två dagar efter att symptomen försvunnit.

I övrigt gäller följande.

 • Aktiviteter som innebär folksamlingar ska strikt undvikas på och utanför Saltå By
 • Noggrann handhygien genom handtvätt, handsprit finns i alla utrymmen
 • Vi handhälsar eller kramas inte utan får hitta andra sätt att hälsa
 • Nysa/hosta i armvecket
 • Den som uppvisar symptom under dagen uppmanas åka/gå hem
 • Utomstående besök på Saltå By ska undvikas, i enskilda fall godkännas av enhetschef
 • Även när du är ledig eller hemma, var försiktig och begränsa dina sociala kontakter
 • För boenden och matsal finns separata rutiner

Saltå Bys ledning informerar sig löpande om nya riktlinjer och uppdaterar här vid behov. För mer information hänvisar vi till: www.folkhalsomyndigheten.se

 

Kontakt
 • Skolmiljö som visar ett skrivbord med elevens studiematerial på en anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) i Järna. Bok med texten "Kulturhistoria".
 • Skolhus och utemiljö på anpassad gymnasieskola
 • Trådrulle. Lektion i textilslöjd på anpassad gymnasieskola med programmet estetiska verksamheter