Saltå som en fristad

Här har många ungdomar och vuxna funnit det lugn och den omsorgsfulla helhetspedagogik som har varit så betydelsefullt för deras liv. Så är det än idag

Att Saltå alltid har varit en slags fristad för personer med psykiska funktionsnedsättningar står säkert klart för människor som har varit på besök på Saltå under årens lopp. Här har många ungdomar och vuxna funnit det lugn och den omsorgsfulla helhetspedagogik som har varit så betydelsefullt för deras liv. Och så är det än idag.

Det som kanske inte är lika känt är att Saltå Arbetsskola, som det hette från starten 1942, under andra världskriget bokstavligen fungerade som en fristad för personer (både medarbetare och ungdomar) av judisk härkomst. Jag har redan nämnt Hans och Lissa Glaser men det fanns flera personer med judisk anknytning på såväl Saltå som på Mikaelgården. I Marits kvarlåtenskap hittade jag t.ex. ett gripande brev från oktober 1944, skrivet av en far som vid brevets tillkomst bor i Rom. Rom befriades under sommaren 1944 och det är först nu som fadern, efter att ha tillbringat 9 månader gömd i Abruzzerna (en bergsregion i centrala Italien), kan höra av sig till Marit och fråga hur det står till med sonen, som han inte har hört av på länge.

Avslutningsvis citerar jag gärna ur ett brev från Lissa Glaser, som hon skrev 1972 inför Saltås 30-års jubileum. Så här skriver Lissa:

”Saltås guldålder tycks mig vara när vi hade 15 pojkar. Då var vi som en stor familj och pojkarnas behov kunde tillgodoses på ett harmoniskt sätt. De kom två gånger dagligen till mig i mindre grupper eller enskilt, till undervisning och till eurytmi… Och Saltå växte och växte, och Saltå fick råd att vinna alla de förträffliga människor, som med sitt kunnande satte in alla sina krafter. Det underbara vid Saltå är, att det jämt var öppet för fria initiativ. Måtte det även i framtiden behålla denna egenskap.”

Gérard Lartaud, Styrelseordförande 2017

Kontakt

Du har nu läst sista från Saltå Bys jubileumstext:

  1. Tankar inför en jubileumsskrift
  2. Starten och de första åren
  3. Familjen Lamm
  4. Saltå som en fristad

 

Historiska bilder
Samtliga bilder är tagna 1944-45.

  • Göran Lamm
  • Lissa Glaser
  • Lissa Glaser och en elev
  • Två elever i trädgårdsarbete
  • Hans Glaser
  • Lissa och Hans Glaser