Nyhetsbrev från skolan (mars)

30 mars, 2016 av Gerard

Vi fortsätter att berätta om våra elevers praktikplatser. Den här månaden är det Izabells och Sozdars tur. Först Izabell, som går det sista året på gamla gymnasiesärskolans specialutformade program. Hon har gjort arbetsplatsutbildning på ”Kreativa verkstan” här i Järna, två-tre dagar i veckan under en längre period. Izabell har där fått lära sig att arbeta med papier maché. På ”Kreativa verkstan” tillverkar man produkter som sedan säljs på Skäve Café. Izabell har sökt in på Konstskolan Linnéa, en 3-årig eftergymnasial konst- och kulturutbildning. Det innebär att hon har fått lämnat in prov på sin skicklighet och hon har också varit där i en vecka för att visa vad hon kan. Izabell, vi håller tummarna för att du kommer in!

praktik 070praktik 072

Sozdar kom till Saltåskolan när hon redan gått två år på en annan skola. Sozdar går det individuella programmet och hon har svårt att ta till sig kunskaper i enbart lektionsform. För henne har vi gjort en praktikperiod här på Saltå By. Sozdar praktiserar tre eftermiddagar i veckan med att sköta återvinningen inte bara för oss utan också för vår granne Saltå Kvarn. Andra arbetsuppgifter som Sozdar håller på med är fordonsvård, hjälpa till med olika inköp, plantering och skötsel av blommor.

Skolverket har i mars månad, kommit med en uppföljning och analys av gymnasiesärskolans reform 2013. I den kan man bland annat läsa hur svårt det är att ordna apl-platser (arbetsplatsförlagt lärande) till elever i gymnasiesärskolan. Det är mycket svårt att hitta arbetsgivare som vill och kan ta emot elever. Om du vill, kan du kan läsa hela rapporten på Skolverkets hemsida. På Saltåskolan har vi lyckats att upparbeta kontakter med några lokala arbetsgivare. Men vi lyckas inte fullt ut med att ordna minst 22 veckors apl för eleverna på nationell nivå. Känner du någon eller kanske din arbetsplats kan ta emot en elev, hör av dig till Helena Just Knutsson helena@saltaby.se eller till mig.

I år blev det tätt mellan sportlov och påsklov, vi hann knappt komma igång. Saltåskolans idrottslärare Margareta Henriksson, hon drog igång med fart och fläkt och bokade in sina idrottsgrupper på att pröva klättring på klättervägg. Ansträngande men så roligt tyckte de flesta!

IMG_3679

Ingalill