Nyheter från skolan (november 2014)

11 november, 2014 av Gerard

Måndagen den 10 november gick vi på en dans- och akrobatikföreställning på Kulturhuset. Förställningen skildrade närhet, avståndstagande, konflikt och försoning i ett ungt förhållande. Föreställningen gav oss tankar och uppmuntran till nya infallsvinklar på hur könsroller begränsar oss. Till föreställningen fanns en lärarhandledning, det kommer säkert att finnas saker att prata med eleverna om. Föreställningen hette ”Rosa Brus” av och med kompaniet Cauda, www.cauda.se

Rosa Brus Riksteatern

Måndagen den 17 november är det lov för eleverna, arbetsdag för lärarna.

Under läsåret 2014/2015 har Saltåskolan valt fyra prioriterade utvecklingsområden, läsutveckling är ett av områdena. Att kunna läsa och skriva är en del av kommunikation mellan människor. Därför startar vi ett projekt med läs- och skrivutveckling på alla nivåer, dels med elever som ännu inte läser, dels med de elever som behöver och har glädje av fortsatt träning. Vi utgår ifrån den så kallade ”Whole Language metod”, som grundar sig på ett helhetstänkande. Eleverna lär sig läsa och skriva med hjälp av skönlitteratur och facklitteratur.

bild 2-1

Vår lärare Jaana Tuomainen berättar om hur hela språket är i fokus i detta projekt, då eleverna lär sig olika lässtrategier, läsförståelse, flyt i läsandet och ökat ordförråd. Vi skapar olika lässituationer från självständig läsning till gemensam läsning, så att man även tränar de sociala färdigheterna. Läsande, skrivande och det muntliga utförandet stärker varandra under processen. Under tiden följs elevens utveckling med individuella läsprotokoll.

Ett annat område som vi fortsätter att arbeta med är ”Alternativt kompletterande kommunikation”. Att kunna kommunicera är en mänsklig rättighet, vissa har sämre förutsättningar och behöver hjälp. Vi fortsätter med att lära oss ett nytt tecken varje vecka. TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) kallas den metod där tecken används för att förstärka kommunikationen.

I oktober har vi haft en arbetsdag tillsammans med medarbetarna på ungdomsboendena. På förmiddagen hade medarbetarna i husen kurs i sociala berättelser. På eftermiddagen arbetade vi tillsammans med att göra kommunikationskartor och fortsatte arbetet med att analysera ungdomarnas behov av komplement. Dagen avslutades med att vi såg filmen ”Va´då akåkå”. Francesca, Ulrika och Nathalie ska gå en grundläggande utbildningsdag i AKK på Specialpedagogiska skolmyndigheten i början av november.

Terminsavslutningen är i år torsdagen den 18 december, då slutar skolan efter lunch där vi får den traditionella jultallriken.

Ingalill