Nyheter från skolan (november 2013)

30 november, 2013 av Gerard

Alltimme eri3

Fredageftermiddag på Saltåskolan är lite speciell. Då kommer de flesta eleverna och lärarna till Stora salen för att avsluta arbetsveckan, vi kallar det för fredagstimmen. Tanken med timmen är att vi vill skapa en gemenskap, lära oss att umgås med varandra och göra något roligt tillsammans.

Veckans avslut blir också en del av vår pedagogiska struktur. Vi tror på att gemensamma upplevelser främjar en förståelse för varandras olikheter. Innehållet planeras i början av terminen, Stig Förde (sista bilden ovan) är den som tar ett extra ansvar. Sång, musik, dans och lek är återkommande teman. Inför alla högtider har vi det som tema.

Alla skolor måste ha ett målinriktat arbete för att motverka och förebygga kränkande behandling. Fredagstimmen är en av Saltåskolans förebyggande åtgärder. För övrigt arbeta vi dagligen med ”vad man får göra” och ”vad man inte får göra”. För att nå resultat är elevernas delaktighet viktig, därför har klasserna fått i uppdrag göra en utvärdering av Fredagstimmen innan jul.

Höstterminen har gått i rasande fart och planeringen av vårterminen är i full gång.

Terminsavslutningen är onsdagen den 18 december kl 10.00. Hoppas vi syns! OBS. Vårterminen börjar den 8/1 kl 8.15

Ingalill

 

Kategorier

Saltåskolan