Nyheter från skolan (mars 2015)

31 mars, 2015 av Gerard

Ådalen heter numera Hasselängen

Saltå bys korttids- och fritidsverksamhet har flyttat från Ådalen till Hasselängen. Ett uppfräschat hus med en yta som gör det möjligt att utöka och utveckla verksamheten. Direktnummer till Hasselängen är 08/551 501 13 och mailadressen är: hasselangen@saltaby.se.

Miljo4

Miljo56

Kul för dig och mig

Varje år vecka 11 anordnar Södertälje kommun en kulturfestival. Vi fick vara med och underhålla på invigningen och vernissagen i Stadshuset. Flera av elevernas konstverk fick en plats på utställningen. Vilka duktiga ungdomar!

IMG_0443Skolinspektionen kommer v. 22

Här är Skolverkets målsättning med den regelbundna tillsynen:

  • Syftet är att bidra till alla elevers rätt till en god utbildning i en trygg miljö
  • Skolinspektionen granskar områden som är viktiga för att skapa förutsättningar för elevers utveckling och lärande
  • Bidra till utvecklingen av verksamheterna genom uppföljning samt råd och vägledning
  • Bidra till verksamhetens efterlevnad av regler och utveckling
  • Kontrollera att lagar, förordningar, läroplaner och andra författningar följs
  • Återrapportera resultat, trender och utvecklingsbehov på nationell nivå till regeringen.

Kompetensutveckling

Helena Just Knutsson, studie- och praktiksamordnare, och Francesca Granlund, programansvarig för Estetiska verksamheter, har varit på Skolverkets ”Erfarenhetsutbyte om lärlingsutbildning för gymnasiesärskolan”. Jag har varit på ”Skolans arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”.

Einar Svavarsson, Ann-Sofie Wensbo, Mark halunga och Jaana Tuomainen har lyssnat på Bo Hejlskov Elvéns föreläsning om ”Att hantera konflikter och problemskapande beteende”. Bo har också skrivit en ny bok om beteendeproblem i skolan. Den ska bli intressant att läsa.

Tänk vad mycket vi ändå hinner med!

Vecka 15 är det påsklov!

Ingalill