Nyheter från skolan (januari 2013)

31 januari, 2013 av

Vårterminen är i full gång, vi har dansat ut julen och vi har dansat in årets maskeradtema. Som en röd tråd kommer temat Asien att prägla vårterminen. Läraren Eva Sandberg och ett antal elever har börjat med att repetera ett kinesiskt spel som kommer att visas till sommaravslutningen. I keramikverkstaden håller en stor drake på att ta form. Det är tänkt att den ska placeras vid ån och om allt går väl kommer den att spruta vatten ur munnen…

 

 

 

 

 

 

 

 

Saltå Bys fritids- och korttidsverksamhet är nu igång på riktigt! Det är Annette Karlsson och Nathalie Lundin som arbetar där. Öppettiderna för fritis är just nu, före och efter skolan, kl 7.15- 17.00 samt alla lov. Personalen nås på tel: 070 274 12 78.

Ungdomar som bor hemma har rätt till dessa insatser enligt  LSS (”Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade”)

 

  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Om ni är intresserad av verksamheten hör av er till oss men ni måste också ansöka och få insatsen beviljad hos er LSS-handläggare i er hemkommun.

Sist med inte minst. Nu är det klart, Saltåskolan har fått sitt tillstånd för ”Den nya gymnasiesärskolan” som börjar gälla från och med höstterminen 2013. Saltåskolan kommer att erbjuda det Individuella programmet och tre nationella program: Estiska verksamheter, Samhälle, natur och språk samt Fastighet, anläggning och byggnation. Eleverna som har påbörjat sin utbildning innan 2013 går klart sin utbildning efter de gamla reglerna.

Nästa nyhetsbrev kommer några elever att berätta om sina praktikplatser.

Ha det så gott till dess!

Ingalill