Nyheter från skolan (januari 2012)

31 januari, 2012 av

Nytt år, ny termin, det är roligt att ha kommit igång igen! I år startade vi för första gången terminen på en tisdag. Lärarna arbetade med utvärderingar och planering på måndagen. Det är mycket spännande på gång. Skolans stora händelse under våren blir förstås maskeraden, årets tema är Afrika.

  • Under året kommer vi att få ett dokumentationsprogram som vi hoppas ska förenkla och underlätta vårt arbete.
  • Den första december kom regeringens proposition ”En gymnasiesärskola med hög kvalitet”. Ändringarna i skollagen föreslås träda ikraft den 1 april 2012 och börja tillämpas på utbildning som påbörjas höstterminen 2013.
  • Vi hälsar Ajla välkommen som elev på skolan.
  • Under 6 veckor kommer skolan ha en praktikant från Barn- och fritidsprogrammet.
  • Den 27 januari är en lovdag.
  • I förra nyhetsbrevet talade vi om vikten av vård och omsorg utan vinstsyfte. Vi ingår numera i nätverket ”idéburenskola” som arbetar för skola utan vinstsyfte. För mer info se www.ideburenskola.se

Ingalill

Kategorier

Saltåskolan