Nyheter från skolan (februari 2014)

28 februari, 2014 av Gerard

Oscar läserLäsning, konsten att läsa är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl (Nationalencyklopedin).

Skollagen säger att elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Det gäller både kommunala och fristående skolor. Följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek:

  1. Eleverna ska ha tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
  2. Biblioteket ska omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.
  3. Biblioteket ska vara anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Saltåskolan har ett jättefint bibliotek för eleverna!

ett-annorlunda-liv

Alla medarbetarna i skolan läser just nu boken Ett annorlunda liv av Iris Johansson. Iris, som när hon var liten helst satt under ett bord och vaggade fram och tillbaka. Hon kunde skratta åt den som gjorde illa sig, men inte umgås med andra människor. I Ett annorlunda liv delar hon med sig av sina egna erfarenheter från att leva med autism, hur hon hanterade livet som tonåring och hur hennes vuxna liv ser ut. Genom studier och sin egen personliga resa har hon lärt sig mycket om hur människor fungerar och med både värme och kunskap ger hon råd och exempel på kommunikationens och intimitetens betydelse i kontakten med traumatiserade ungdomar och människor med kommunikationshandikapp.

Vintergäcken har börjat blomma på Saltå. Jubel och ljus, nu går vi mot ljusare dagar!

Ingalill

Kategorier

Saltåskolan