Nyheter från skolan (februari 2013)

27 februari, 2013 av

Denna månad har jag bett vår studie- och praktiksamordnare, Helena Just Knutsson, att berätta om arbetsplatsförlagd utbildning eller APU som det förkortas.

Vad är APU?

Eleven får hela eller delar av en kurs i yrkesämnen förlagda till en arbetsplats. På arbetsplatsen utser man en handledare som undervisar eleven genom praktiskt arbete och arbetsplatsen får handledningen från skolan. Ungdomarna på Saltåskolans specialutformade program har möjlighet att få APU. Eleverna på det individuella programmet kan också få de, om vi anser att eleven kan tillgodogöra sig en sådan. Alla elever har dessutom möjlighet att få praktik på en arbetsplats eller daglig verksamhet.

Det ingår i mitt arbete att hitta företag som vill ta emot våra elever. Jag handleder och har kontakt med arbetsplatserna. Om du har tips på företag som skulle kunna vara bra för oss får du gärna höra av dig till mig. helena@saltaby.se.

OBS! I den nya gymnasiesärskolan som gäller för alla som börjar höstterminen 2013 byts APU ut mot ”Arbetsplatsförlagt lärande” APL.

Helena Just Knutsson, Saltåskolans studie- och praktiksamordnare

 

Och så kommer två elevberättelser om deras egna APU:

Min APU på ICA köpcenter i Järna

Jag är på ICA tisdagar och torsdagar mellan kl 08.00-15.00. Min chef heter Anna Lindberg och min handledare David. Just nu håller jag på att lära mig avdelningen ”Frukt och grönt” Det är mycket man måste lära sig. Jag har fått ett eget ansvarsområde, fruktön, mitt i avdelningen. Jag vet att jag kan fråga David om det är något jag glömt. Jag har också fått möjligheten att göra ICA:s internutbildning via webben. Jag håller på grundutbildningen för ”Frukt och grönt”. Det är mycket att komma ihåg men det är roligt. När jag är klar med det kommer jag att få lära mig flera avdelningar. Då får jag en ny handledare och kanske andra dagar på jobbet.

Isa, elev på det specialutformade programmet

 

Min praktik på chokladfabriken i Hägersten

Jag ville så gärna praktisera på en chokladfabrik så jag skrev ett brev till Helena. Om ni visste vad glad jag blev när Helena berättade för mig att chokladfabriken sa att jag skulle få komma. Tre dagar fick jag vara där tillsammans med min lärare Einar Svavarsson. Det var roligt. Man måste tvätta händerna och ha handskar på sig. Jag skulle gärna jobba där när jag har gått klart i skolan. Det är Einar som har tagit bilderna.

Robin, elev på det individuella programmet


Den som är intresserad kan här läsa Skolans kvalitetsredovisning för år 2011/2012.

Och glöm inte titta på det finabildspelet från chokladfabriken!

Ingalill

Kategorier

Saltåskolan