Nyheter från skolan (april 2012)

27 april, 2012 av

April, årets fjärde månad då gräset börjar spira och gro på riktigt. Det känns härligt! I höstas gjorde Saltåskolans servicegrupp ett stort jobb med att toppdressa Saltå Bys fotbollsplan. Planen är avstängd just nu för att gräset ska få växa i fred.

Kompetensutveckling

Matematik är kul! Det tycker Saltåskolans klasslärare som har fått en dos av inspiration och glädje i ämnet. Under ett antal tisdagseftermiddagar har de gnuggat knep och knåp med en kollega från Mariaskolan.

Ja, kompetensutveckling är viktigt! Samuel, Rosmarie och Helena har varit i Stockholm på Skolportens konferens för pedagoger som arbetar i särskolan. De kom tillbaka mycket nöjda, programmet innehöll information om den nya gymnasiesärskolan och om hur man ska arbeta med den individuella studieplanen och elevens kunskapsutveckling. Det var också föreläsningar med fokus på ungdomars funderingar kring olika livsfrågor, hjärnans funktioner och grava språksvårigheter.

Avgångselever

I år är det 14 elever som avslutar sin utbildning. För några börjar det blir klart hur livet ser ut efter skolan, för andra är det mer oklart. Att sluta skolan och ta klivet ut i vuxenlivet är förenat med både glädje och sorg. Vi försöker att förbereda eleverna på många olika sätt. I år har skolan haft möjligheten att göra en extra satsning. På fredagarna efter lunch har lärarna Peter och Margareta haft undervisning med alla avgångseleverna om framtiden, fritiden och hälsan. De har bland annat gjort många intressanta studiebesök.

Ingalill

Kategorier

Saltåskolan