Nya textilhuset!

26 september, 2011 av

Som ni alla vet och har sett, så har Saltå Bys exteriör förändrats mycket under de senaste åren. Förutom att en ny matsal och värmeanläggning har byggts har även en ny väg/infart kommit till. Denna väg blev asfalterad i somras och nu är det dags för nästa projekt!

Vår nuvarande vävsal för de vuxna, kallad ”Roseriet” (se högra pilen på flygfotot) behövde rivas då det provisoriska bygglovet gick ut för något år sedan. I samband med detta och med tanke på skolans framtida utveckling, har vi tänkt att uppföra en byggnad som ska rymma både skolans och den dagliga verksamhetens vävsalar. I styrelsen håller vi på att granska de ekonomiska och arkitektoniska förutsättningarna.

Ursprungligen hade vi tänkt ersätta Roseriet med en liknande byggnad och förbinda denna byggnad med intilliggande byggnad, kallad ”Vagnslidret” (se vänstra pilen på fotot). Beräkningar visar dock att en sådan lösning skulle bli dyrare än att ta bort båda byggnaderna och uppföra en helt ny byggnad. Så nu håller vi på att undersöka vilket lösning som skulle bli bäst. Vi återkommer fortlöpande med information här på hemsidan.