Ny infart till Saltå Bys område

11 juni, 2010 av Gerard

I samband med uppförandet av vårt nya kök och matsal har vi förändrat utemiljön: äldre träd har fällts, stigar har förvandlats till gräsmattor, nya träd har planterats och nya stigar och vägar har uppstått. Den stora förändringen är dock att vi sedan den 1 juni -10 stängt av vår gamla infart och ersatt den med en helt ny (se skisser nedan). Vår ambition är att befria Saltås område från all onödig biltrafik. Därför har den äldre bilvägen som tidigare ledde till Saltå Kvarn helt stängs av och smalnats av till gång- och cykelväg.

Skiss 1

Skiss 2