Mer om nya textilhuset

28 november, 2011 av

I septembers nyhetsbrev informerade vi om det nya textilhuset som kommer att ersätta Roseriet. Arbetet har gått vidare och som framgår av bifogade ritningar har vi till slut bestämt oss för att flytta den nya byggnaden några meter, så att vi inte behöver riva det så kallade vagnslidret där bland annat ljusstöpningsverkstaden är. Vi har ju ett stort behov av lokaler och det känns rätt att kunna förvandla vagnslidret till undervisnings- och verkstadslokaler i stället för att riva det. Detta arbete har påbörjats så att en del av lidret kan tas i bruk redan till nästa höst.

Byggarbetet med det nya textilhuset kommer i gång efter vintern och beräknas bli klart till julen 2012. Här nedan hittar ni några ritningar som ger en aning om hur det kommer att se ut:

Nya textilhuset