Mer än bara en skola

19 maj, 2022 av Elin

Saltå Bys anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) finns det många engagerade lärare. En av dem är Ildiko Agneström, hon har jobbat som idrott- och hälsalärare på skolan i tre år. I filmen får vi en inblick i hur hon ser på sin lärarroll och hur det är att jobba på Saltå By.

Inspirera med rörelseglädje

“Jag tycker det är viktigt att inspirera eleverna med rörelseglädje så att de hittar en aktivitet de kan göra på fritiden eller i vuxenlivet. Min viktigaste roll som idrott- och hälsalärare är att utveckla en medvetenhet om betydelsen av hälsa.” menar Ildiko. 

En annan viktig del i arbetet är att samarbeta med studie- och praktiksamordnare för att förbereda eleverna inför arbetslivet.

En skola med långsiktigt mål

På Saltå By är målet mer långsiktigt än att eleverna bara ska klara av gymnasietiden. Mycket fokus ligger på att eleverna ska få en meningsfull sysselsättning även när de avslutar sin gymnasietid. Ildiko tycker att det som gör Saltå By så speciellt är att utbildningen alltid utgår från elevernas egna förutsättningar. “Vi är måna om vårt kunskapsuppdrag och att eleverna får utvecklas på sitt eget sätt och få just det dom behöver.”

Att bo på Saltå By

Eleverna har möjlighet att bo på skolan, och därför är samarbetet mellan lärare och boendepersonal viktig för att se till att alla elever blir sedda och utvecklas. “Vi ser en helhetsbild av eleverna.” säger Ildiko. 

En annan aspekt som Ildiko lyfter fram är den goda maten som serveras på skolan.
“I princip all mat är närodlad och närproducerad med hänsyn till allas behov och specialkost. För mig som idrott- och hälsalärare så är det jätteviktigt.”

En unik miljö där du kan se åsnor promenera på skolgården

Ännu en sak som är unikt med Saltå By är den fina atmosfär som kommer med att skolan har så nära till djur och natur. “Moraån som rinner genom skolområdet gör allt lugnare. Det är dessutom få skolor där det är åsnor som går genom skolgården, och grisar, getter och kaniner som man kan klappa.“ Ildiko menar att det är inspirerande att få ha en helhetssyn på människan och dess koppling till naturen och allt runt omkring.

Det bästa av allt är eleverna

Trots den fina miljön runt om skolan,  närheten till djuren och den närodlade maten så är det något annat som Ildiko tycker är det bästa med att jobba på Saltå By.
“Det bästa med mitt jobb är att få träffa våra fantastiska elever. De är så nyfikna och vill lära sig nya saker!”


Läs mer om Saltå Bys anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola)