Med omsorg för miljön och klimatet

22 januari, 2019 av Kajsa

Ett aktivt miljöarbete är ett måste med dagens klimatförändringar. Men omtanken till naturen och den omgivande miljön har sedan starten varit centralt på Saltå By.

Saltå By startade sin verksamhet 1942. Redan då var den omgivande miljön en central och viktig del för alla som vistades på Saltå By.

— Vi har från början försökt se allt i ett större perspektiv. Allt arbete vi utför här bygger på tanken att den omgivande miljön ska vara läkande. Och då även själsligt läkande. Människan påverkas i allra högsta grad av den miljö hon lever i, berättar Gérard Lartaud som är styrelseordförande för Föreningen Saltå By.

Den omgivande miljön rör allt från ett konkret miljötänkande till maten, estetiken och dagens rytm på Saltå By.

— Vi försöker tänka klokt i allt vi gör. Att välja den produkt eller det material som gör minst påverkan på naturen och de människor som ska vistas nära. När vi bygger nya hus försöker vi undvika plast så långt det går, vi använder naturliga material som sten och trä. Vi använder, så långt det går, giftfria och harmoniska färger i alla miljöer och lägger stor vikt vid att dagarna ska ha en inbyggd rytm, berättar Gérard Lartaud.

— Bara en sådan sak som att vi vistas i en vacker och naturnära omgivning, tillsammans med djur, gör att förståelsen och omsorgen för miljön ökar, säger Gérard Lartaud.

När det kommer till konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkan jobbar Saltå By hela tiden med nya projekt. Oljeuppvärmningen är sedan en tid tillbaka helt borta. Numera värms de flesta av fastigheterna upp med hjälp av en stor jordvärmeanläggning.

— Sedan ett år tillbaka har vi även solceller på hela ladugårdstaket. Just nu planerar vi för fler solceller på andra byggnader, målet är att dessa i framtiden ska stå för 20-30 procent av vår uppvärmning här, berättar Gérard Lartaud.

Mat och gemenskap är en viktig del på Saltå By. Även här läggs stor vikt vid att minska klimatpåverkan. Köket jobbar ständigt med att ta tillvara vad omgivningarna ger. Grönsaker i säsong skördas från trädgården, inköp görs med prioritet i biodynamisk eller ekologiskt odlade råvaror och det finns ett nära samarbete med lokala aktörer. Jimmy Johansson, kökschef på Saltå By, berättar om ett ständigt kretsloppstänkande i köket:

— Vi jobbar hela tiden med ett kretsloppstänkande, att arbeta från jord till bord så långt vi kan. Vi tar till vara på det vi har och ser till att återvinna det vi kan. Nu genomför vi en plastbantning i köket, så mycket som möjligt ska vara komposterbart. Våra nya matlådor är exempelvis gjorda av sockerpasta, fortsätter Jimmy Johansson.

Att minska svinnet är även det ett ständigt pågående arbete. Kökspersonalen håller koll på hur mycket som slängs och ser till att planera mängden mat för att minska svinnet. Och självklart källsorteras allt. Plast, metall, wellpapp, papper, glas och kompost finns separata kärl för. Något som arbetstagare och elever ofta hjälper till med.

– Men en tunna är speciell, det är tunnan med matavfall som ska till djuren i hagen. De är lite kräsna däremot, inga lökskal här inte! berättar Jimmy Johansson.