Kvalitetsarbetet fortskrider

1 juni, 2012 av

Kajsa, Annelie, Monica och Ann har under hösten 2011 och våren 2012 deltagit i ett ledarskapsprogram i Famnas regi – LEDA.

Det var fyra verksamheter med olika inriktningar som deltog. Målsättningen med kursen var att utveckla ledningsfunktionen för ett ökat värdeskapande för dem vi finns till för. Vi fick ta upp konkreta frågeställningar från våra egna sammanhang och jobba praktiskt med förbättringsområden.

Den 25:e april var det dags för vernissage, där deltagarna fick redovisa vad de hade arbetat med. Redovisningen gjordes med hjälp av en poster, vilket ni ser på bilden överst. På nedre bilden ser vi Ann i samtal med Lars Pettersson, Famnas generalsekreteraren.

Leda-gruppen