Kvalitetsarbetet fortsätter

26 september, 2011 av

I februari informerade vi om vår satsning på kvalitetsutveckling. Detta arbete fortsätter i olika former. Tisdagen den 6 september träffade ledningsgruppen Jens Sjöberg och Hans Hägg (samma personer som flera av medarbetarna har träffat vid de två tidigare tillfällena), för att fortsätta arbetet med ledningssystemet för kvalitet på Saltå By. Nu kommer arbetet i en intensivare fas och vi hoppas att kunna vara färdiga till jul. Det kommer att bli flera möten med Hans och Jens, både i ledningsgruppen och i den stora gruppen med Saltå Bys medarbetare.
Vid sidan av detta har Kajsa Ekström, Ann Andersson, Monica Berggren och Annelie Liljeström påbörjat en ledarutbildning i Famnas regi. Utbildningen består av två dagars seminarier under ett år och syftar till att utveckla ledarrollen i ett kvalitetsutvecklingsperspektiv. Anders Rosenberg och Christian Texier har valt ha gå en handledarutbildning på distans som ska pågå under ett och ett halvt år

Sist men inte minst fortsätter vi att utveckla vår hemsida. De utlovade elevfilmerna har nu kommit upp och hittas på startsidan. Titta på dem!