Hög kvalitet med Värnagarantin

14 mars, 2019 av Kajsa

Sedan 2017 jobbar vi med Värnagarantin. Ett kvalitetsarbete för hela vår verksamhet! Läs om Monica och Idas upplevelser av arbetet med att göra Saltå By till en ännu bättre plats.

Saltå By är en del av branschorganisationen Värna, ett rikstäckande förbund för idéburna verksamheter med antroposofisk värdegrund. Sedan 2017 jobbar Värna med kvalitetsarbetet Värnagarantin, som tar avstamp i den gemensamma värdegrunden. Verksamheter inom branschorganisationen kan delta för att upprätthålla och säkerställa kvaliteten. Varje år utses observatörer inom verksamheterna, som besöker och iakttar andra deltagande verksamheter. Två av fyra observatörer från Saltå By är Monica Berggren, enhetschef för Daglig verksamhet och Ida Dommerby, enhetschef för Vuxenboende.

Människa, gemenskap och miljö

Under observationerna på plats fokuserar vi på kärnvärdenas tre huvudområden. Människosynen, gemenskapen och miljön. Det är de mjuka värdena som står i centrum. Något som både Monica Berggren och Ida Dommerby lyfter upp som viktigt.

– I en verksamhet finns alltid praktiska frågor och strukturer. Konkreta saker att se och förbättra. Men det är det osynliga mänskliga flödet vi behöver iaktta. Det är även de små sammanhangen som kan spegla hela verksamheten, säger Ida Dommerby.

Kvalitetsarbetet kommer att fortsätta, med regelbundna observationer.

– Det är ingen inspektion som genomförs av oss. Vi ska försöka smälta in, känna av och iaktta verksamheten. Viktigt är att vi försöker uppleva så mycket som möjligt under tiden vi är där, stämningen, gestaltningen, verksamhetssjälen och andan som finns just i den verksamheten, berättar Ida Dommerby.

Efter observationerna skrivs en rapport och sedan väntar en muntlig överlämning där verksamheterna möts och diskuterar. Under mötet lyfts starka sidor och utvecklingsområden. Den aktuella verksamheten får sedan tre månader på sig att skapa och genomföra en handlingsplan för förändringsarbetet.

Det som är spännande med att iaktta andra verksamheter är att man också kan plocka med sig saker tillbaka till sin egen arbetsplats. Man börjar fundera och se möjligheter, vi blir mer medvetna om vår egen miljö.”

säger Monica Berggren.

Aktivt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet med Värnagarantin säkerställer att Saltå By aktivt arbetar efter den gemensamma värdegrunden.

Det här innebär att vi bedriver ett aktivt kvalitetsarbete. Att kärnvärdena inte bara är något som finns i bakgrunden, utan att grunden hålls levande i vardagen på ett helt annat sätt.”

säger Ida Dommerby.

Syftet med arbetet är även att utbyta erfarenheter och information verksamheterna emellan, ett kollegialt och värdefullt arbetssätt.

– Det här innebär att vi pratar mer om vår egen verksamhet, att vi lyfter områden där vi behöver stärka upp oss eller se över. Att få feedback på vårt arbete är väldigt spännande och hjälper oss att se det som är svårt att beskriva och se i det vardagliga arbetet, berättar Monica Berggren.

Vi på Saltå By är stolta och glada över att vara en del av kvalitetsarbetet inom Värna. Vi ser fram emot vad framtiden har att ge och hoppas att fler föräldrar, anhöriga, uppdragsgivare och upphandlingsenheter kommer upptäcka att vi alltid jobbar för en hög genomgående kvalitet i vårt arbete.

Har du frågor om Värnagarantin och vårt kvalitetsarbete? Kontakta vår verksamhetschef Kajsa Ekström!

Telefon: 08 551 50375
E-post: kajsa@saltaby.se