Hjärtstartare på Saltå By

27 februari, 2013 av

Nu har vi en hjärtstartare på Saltå. Hjärtstartaren finns på kontoret och det är hittills sex personer som är utbildade i att använda den. De som är utbildade är Kajsa, Ingalill, Ann, Annelie, Maggan och Monica Berggren. Utbildningen omfattades av praktiska övningar under en förmiddag i februari.

Att skaffa en hjärtstartare är en frivillig åtgärd från Saltå. Samtidigt som vi tycker att det är bra att vi har tillgång till denna möjlighet till återupplivning är vi medvetna om att vi inte kan vara heltäckande, då insatstiden är ca tre minuter.

I nuläget är hjärtstartaren tillgänglig dagtid, då flest personer vistas och verkar på Saltå By.

Ann

Kategorier

Saltå By