Individuella programmet

Individuella programmet

Det individuella programmet vänder sig till de elever som behöver en utbildning utifrån sina egna förutsättningar. Eleven har möjlighet att läsa nationella kurser utöver de ämnesområden som ingår i det individuella programmet. 

Den harmoniska miljön på Saltåskolan är väl anpassad efter elevernas behov av stöd och trygghet. 

Kontakt

Fakta