Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Ett yrkesinriktat och nationellt program där eleven får lära sig grundläggande kunskaper inom reparationer och underhåll av inre och yttre miljö. Området kring Saltåskolan ger möjlighet att träna på de praktiska kunskaperna.

Saltåskolan har många kontakter med arbetsplatser i närområdet, vilket gör att vi har god tillgång till arbetsplatsförlagt lärande, APL. Vårt fokus ligger alltid på elevens individuella förutsättningar och vi uppmuntrar delaktighet och självständighet – alltid med trygghet i fokus. 

Kontakt

Fakta

  • Gymnasiesärskola - programmet Fastighet, anläggning och byggnation
  • fastighet, anläggning och byggnation