Programmet för estetiska verksamheter

Programmet för estetiska verksamheter

Programmet för estetiska verksamheter är ett nationellt program där eleven ges möjlighet att uppleva och upptäcka olika former av kulturella och estetiska uttryck. På skolområdet finns olika hantverksmiljöer uppbyggda – bland annat textilateljé, verkstadslokal, smedja samt trä- och keramikverkstad. Här får eleverna kunskap och kännedom om olika metoder och material.

Vårt fokus ligger alltid på elevens individuella förutsättningar och vi uppmuntrar delaktighet och självständighet – alltid med trygghet i fokus.

Kontakt

Fakta

  • Gymnasiesärskola Järna
  • Keramiklektion på Saltå Bys gymnasiesärskola
  • Skolmiljö, klassrum, Gymnasiesarskola i Södertälje
  • Bildoform eri5