Ansök

Hur gör jag om jag är intresserad av en plats på Saltåskolan?

Ta kontakt med:

Ingalill Blomqvist, rektor
08-551 502 47
ingalill@saltaby.se

Kajsa Ekström, bitr. verksamhetsansvarig med ansvar för boendeplaceringar:
08-551 503 75
kajsa@saltaby.se

Saltå bys växel tel: 08-551 501 49
info@saltaby.se


Så går det till

Steg 1
Då får du in formation om skolan och boendet.
Vi berättar om vad vi kan erbjuda.
Vi bokar in ett första besök.
Vi går runt och tittar på verksamheten (besöket tar 1‐2 timmar)
Obs! Vi vill gärna få information om elevens behov och önskemål.

Steg 2
Är ni intresserade av plats fyller ni i en intresseanmälan. Det är elevens hemkommun som står för kostnaderna för skolplatsen. Det är elevens hemkommun som står för kostnaden för boendeplatsen. Det innebär att ni måste förankra er önskan om plats på Saltåskolan i er kommun. Om kommunen godkänner intresseanmälan och om vi bedömer att vi kan hjälpa eleven, är det dags för nästa steg.

Steg 3
Eleven erbjuds en provperiod oftast 2 veckor. I slutet av provperioden har vi ett utvärderingsmöte tillsammans med er och hemkommunen. På mötet beslutas om eleven kan få en plats på skolan.

Kontakt
  • Skolmiljö