Ansök

Hur gör jag om jag är intresserad av en plats på Saltåskolan?

Ta kontakt med:

Lisa Stenman, rektor
08-551 502 47
lisa.stenman@saltaby.se

Ida Löfström, verksamhetsansvarig
0702 668553
ida.lofstrom@saltaby.se

Saltå bys växel tel: 08-551 501 49
info@saltaby.se


Så går det till

Steg 1
Då får du in formation om skolan och/eller boendet.
Vi berättar om vad vi kan erbjuda.
Vi bokar in ett första besök.
Vi går runt och tittar på verksamheten (besöket tar 1‐2 timmar)
Obs! Vi vill gärna få information om elevens behov och önskemål.

Steg 2
Är ni intresserade av plats vänder ni er till er kommun, utbildningskontoret för skolplatsen, LSS-handläggare för boendeplats. Vi hjälper gärna till att reda ut processen. De större kommunerna har ofta ett digitalt system där ungdomar sista året i grundskolan söker gymnasieplats sista terminen. Gäller ansökan Grundskola åk 7-9, prata direkt med placeringsansvarig i din kommun.

Steg 3
Eleven erbjuds en provperiod individuellt efter behov. I slutet av provperioden har vi ett utvärderingsmöte tillsammans med er och hemkommunen. På mötet beslutas om eleven kan få en plats på skolan. Observera att din kommun måste fatta beslut för att placeringen ska gå igenom. Fråga även handläggaren om skolskjuts!

Kontakt
  • Skolmiljö