Förändringar i ledningsfunktion på Saltå By

30 juni, 2016 av Gerard

Miljo7

Då stora delar av Saltås ledningsgrupp kommer att gå i pension inom en period av fem år, med början 2019 när vår skolrektor Ingalill Blomqvist går i pension, har Saltå Bys styrelse och ledningsgrupp träffats flera gånger sedan ett par år tillbaka och gjort sig tankar om hur denna stora pensionsavgång kan göras så gynnsam som möjligt för Saltå Bys fortsatta verksamhet.

I samband med denna framtidsplanering har styrelseordföranden Marie-Louise Lindwall, som har varit ordförande från början av 2000-talet fram till nu, aviserat att hon inte stod till förfogande för omval då hon fyller 80 år i år. Efter samråd mellan styrelsen, ledningsgruppen och valberedningen enades man om att Gérard Lartaud skulle föreslås ersätta Marie-Louise Lindwall och verka som arbetande styrelseordförande. Föreningens årsmöte bejakade förslaget vid årsmötet 13 juni i år. Detta innebär att Gérard samtidigt har avgått som verksamhetschef och ersatts av Kajsa Ekström, som fram till nu har varit biträdande verksamhetschef.

Då Kajsa har arbetat nära Gérard under många år och successivt övertagit många uppgifter knutna till den dagliga driften av Saltå By, är hon väl förtrogen med uppgiften som verksamhetschef. Tidsmässigt kommer Gérard dessutom att vara på Saltå By i samma omfång som förut och kommer att bistå Kajsa med alla eventuella frågor som kan dyka upp.

Förutom att Gérard kommer att fortsätta administrera Saltå Bys fastigheter, kommer han, som arbetande styrelseordförande, att ägna sig främst åt framtids- och utbildningsfrågor samt åt organisationsförändringar för att bemöta framtidens utmaningar.

Därmed har vi tagit de första stegen mot Saltå Bys fortsatta verksamhet och vi ser med tillförsikt framtiden an.

Kajsa och Gérard