Förändringar i Saltå Bys ledning

31 oktober, 2012 av

Som några av er redan vet, har vi i ledningen funderat på hur vi ska göra om några år när nästan alla som ingår i ledningsgruppen går i pension ungefär samtidigt. Vi är naturligtvis inte där än, men eftersom tiden har en tendens att alltid gå fortare än vi vill, är det viktigt att påbörja förändringen i tid.

Idag består ledningsgruppen av Gérard Lartaud (verksamhetsansvarig), Kajsa Ekström (bitr. verksamhetsansvarig/sjuksköterska), Ingalill Blomqvist (skolans rektor), Annelie Liljeström (föreståndare för elevhemmet Björkängen/Lindängen), Anders Rosenberg (föreståndare för elevhemmet Hasselängen/Hasselhuset), Christian Texier (föreståndare för elevhemmet Ågärde), Monica Berggren (föreståndare för vuxenboende Bagarbo samt Daglig verksamhet), Ann Andersson (föreståndare för vuxenboende Tallbacken och Lilla Trosa).

Gérard Lartaud har aviserat styrelsen att han tänker gå i pension om ungefär 8 år (det vill säga när han är ca 63). Då är Kajsa Ekström 65 år, Ingalill Blomqvist 67 år, Anders Rosenberg 66 år, Monica Berggren 64 år, Christian Texier 63 år, Ann Andersson 59 år och Annelie Liljeström 55 år. Som ni ser är det bara Ann och Annelie som blir kvar av nuvarande ledningsgruppen när alla andra gått i pension. Därför är det viktigt att redan nu göra sig tankar om framtiden så att övergången blir så smidigt som möjligt. Samtidigt är det förstås viktigt att inte låsa sig i en färdig form för tidigt.

Det vi har kommit fram till nu är följande:

  • Förmodligen måste rekryteringen till de nya ledningsposterna ske både externt och internt. Dessutom måste de nya kraven på föreståndarna iakttas, vilket idag innebär att det krävs 180 hp, socionom eller motsvarande, för att bli godkänd av Socialstyrelsen.
  • När det gäller den interna rekryteringen har vi frågat Åsa Chagas, som idag arbetar i Daglig verksamhet, om hon är villig att komplettera sin kompetens med en föreståndarutbilning. Åsa har bejakat detta och hon har under hösten påbörjat en två-årig ledarutbildning (block- och distansutbildning). Åsa ska dessutom gå en LSS-utbildning kommande vår och hon har också påbörjat vår antroposofiska LäS-utbildning. Det kommer att ta några år för Åsa att bli färdigt med allt detta, men hon kommer så småningom att kunna hjälpa till inom ledningen, för att stå redo när de flesta går i pension.
  • Vidare har vi frågat Ida Dommerby, som idag arbetar på Tallbacken, om hon är villig att överta föreståndarskapet för Tallbacken, vilket hon har bejakat. Ida är utbildad socionom, vilket gör att hon redan har den av Socialstyrelsen efterlysta kompetensen. Visserligen är Ida i samma ålder som de flesta andra i nuvarande ledningsgrupp, men frigör i dagsläget tid för nuvarande föreståndare, Ann Andersson. Ann kan då i sin tur överta en del av Kajsas arbetsuppgifter och Ann får då möjlighet att mer övergripande sätta sig in i hur Saltå fungerar.
  • När det gäller ungdomsboendet, kommer Anders Rosenberg, nuvarande föreståndare på Hasselängen/Hasselhuset, att framöver ägna sig åt utbildningsfrågor, det vill säga i den antroposofiska LäS-utbildningen som Saltå By redan är mycket engagerad i. Detta kommer att ske under våren 2013. Vi kommer då att ansöka hos Socialstyrelsen, om att alla tre elevboenden får en och samma föreståndare med en biträdande föreståndare. På så sätt kommer vi att kunna få en mer enhetligt syn i de olika elevboendena. Under förutsättningen att Socialstyrelsen godkänner våra planer kommer Christian Texier att bli föreståndare och Annelie Liljeström blir biträdande föreståndare. När sedan Christian går i pension blir det naturligt för Annelie att bli föreståndare och då rekryterar vi en biträdande föreståndare. På så sätt kommer ledningsfrågan i ungdomsboendet att lösas smidigt.

I dagsläget är det så här långt vi kommit i det påbörjade förändringsarbetet med den framtida ledningsgruppens utformning.

Gérard

Kategorier

Okategoriserade